میزان & حوت - سازگاری عشق

میزان
80%
حوت
وزن جفت: 60:40
مثل همدیگه: 4
ماندگاری طولانی: 4
هم ترازو و هم حوت هرگز متوجه نمی شوند که چرا طرف مقابل تحت تأثیر الگوی 6-8 علامت خورشیدی قرار می گیرد یا همان طور که انجام می دهد فکر می کند یا عمل می کند. انگیزه ها، شخصیت، نگرش و شخصیت ترازو همیشه برای ماهی ها عجیب و غریب باقی می ماند و ترازو برای ماهی ها یک پازل بزرگ خواهد یافت. اکثر ماهی ها همیشه آماده ارائه "خدمت" به هر نشانه دیگری هستند. این ویژگی ماهی ها توجه ترازو را به خود جلب می کند. اما ماهی ها باید مراقب باشند در غیر این صورت ترازوهای معمولا مهربان و منصف از طبیعت آنها سوء استفاده می کنند.
ترازو آغازگر پروژه ها و ایده های جدید است و ماهی ها، یک نشانه تغییرپذیر، تا زمانی که نقشی داشته باشند، این ایده ها را می پذیرند. پروژه. وقتی این شرکا با هم کار می کنند، می توانند بفهمند چه کسی مسئولیت اعمال آنها را بر عهده می گیرد. هر دو متواضع هستند، اما ترازو از این شناخت لذت می برد، و ماهی ها در صندلی مسافر راضی هستند.
بهترین جنبه رابطه ترازو و ماهی، علاقه متقابل آنها به کمک به افراد و دنیای اطراف آنها است. هر دوی آنها دارای اشتیاق، انرژی و تمایل به یک رابطه صمیمانه هستند. علایق مشترک و شخصیت های مشابه آنها را به یک همنشینی خوب تبدیل می کند.
زن ترازو آمیزه ای از عمل و شفقت است. مرد ماهی نیز از خاصیت شفقت برخوردار است، اما از عملی بودن او سود می برد. آنها همچنین یک زوج عالی می سازند، زیرا هر دو عاشقانه، دوست داشتنی و خوش خلق هستند، و مجذوب یکدیگر هستند. برای حکومت کردن رابطه با این حال، اگر او بیش از حد مقتدر و خواستار شود، حتی اگر او عمیقاً جذب او شود، تحمل آن برای او دشوار خواهد بود و اولین کسی است که کلمه "خداحافظ" را برای همیشه می گوید. مرد ماهی تمایل دارد برخی از رازها را از او پنهان کند و او را عصبانی و آشفته کند.
این رابطه تعادل خوبی بین این دو علامت با ویژگی های مشترک زیادی ایجاد می کند، اما دختر ترازو همیشه باید آگاه باشد که ماهی ها از نظر عاطفی حساس هستند. و نباید خیلی به او سخت بگیرد. در غیر این صورت ماهی تمایل دارد به سرعت از او دور شود. هر دو علامت می توانند به دلیل عدم تصمیم گیری محکم، گناهکار باشند، اغلب در ماهیت دوگانه خود تزلزل می کنند و گزینه های زیادی را در نظر می گیرند، در نتیجه هیچ اقدامی انجام نمی دهند. در موارد نادری که درگیری دارند، این شرکا می توانند به راحتی ببخشند و فراموش کنند. این شرکا بسیار سازگار هستند، روابط آنها روان است.
Copyright @2020 | www.quhou123.com
فال روز APP
ابراج ، علم التنجيم - اكتشف ما تعنيه علامات الأبراج الـ 12!
Go